Doradztwo gospodarcze

Dział doradztwa gospodarczego specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ekonomiczno – finansowych, które dotyczyć mogą m.in. oceny rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, perspektyw rozwoju, możliwości pozyskania kapitału, opłacalności inwestycji. Kompleksowa analiza pozwala podejmować optymalne decyzje gospodarcze i minimalizować ryzyko związane z nie uwzględnieniem w strategii jednostki istotnych czynników mogących wpływać na jej realizację. Wczesna diagnoza pojawiających się problemów z płynnością bądź rentownością pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji.

Oferowane przez dział doradztwa gospodarczego usługi obejmują również:

  • wyceny przedsiębiorstw,
  • sporządzanie programów naprawczych,
  • doradztwo w procesie przekształceń, fuzji i przejęć,
  • analizy due diligence,
  • wykrywanie przestępstw i nadużyć gospodarczych,
  • doradztwo oraz wycena dotyczące instrumentów finansowych,
  • audyt energetyczny,
  • pomoc przy pozyskiwaniu kapitału,
  • wycenę wartości rynkowej.

 

 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt