Usługi kadrowo-płacowe

  1. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac ,
  2. wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
  3. przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
  4. wydruki list płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
  5. wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
  6. rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
  7. przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków od wynagrodzeń i składek ZUS,
  8. przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
  9. prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników,
  10. organizacja badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt