Usługi księgowe

 • wprowadzenie otrzymanych dokumentów do programu finansowo księgowego (księga główna oraz ewidencje pomocnicze w tym ewidencje rozrachunków z odbiorcami i dostawcami) / podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • tworzenie i księgowanie dokumentów pomocniczych (poleceń księgowania, faktur wewnętrznych),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów deklaracji podatkowych w zakresie podatków VAT, CIT oraz PIT, sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportu
 • rozliczenia miesięczne w zakresie podatku dochodowego,
 • Informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.
Dodatkowe usługi – bez dodatkowych opłat:
 1. Doradztwo w zakresie możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz w zakresie uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa przez członków zarządu oraz właścicieli Spółki
 2. Opracowanie bądź modyfikacja polityki rachunkowości firmy, tak by dostarczała maksymalnie przydanych informacji dla właścicieli i zarządu Spółki
 3. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących majątku oraz zobowiązań Spółki, wyniku finansowego, stanu należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, struktury przychodów oraz kosztów.
 4. Usprawnienie zasad obiegu dokumentów w jednostce
 5. Odbiór dokumentów w siedzibie klienta

 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt